Webutvikler / grafisk designer / innholdsprodusent

Fonnfjell Reklamebyrå AS

Jobber i dag som alt-mulig-mann i reklamebyrået med oppgaver som webdesign og temautvikling for Wordpress bygget ved hjelp av PHP, HTML og CSS. Relaterte tjenester som Google Ads, Google Analytics og Search hører med i det daglige arbeidet. Håndtering av egne og kunders webhotell er en selvsagt oppgave relatert til dette.

Noe kampanjer på Facebook har det også blitt. Noen andre oppgaver har vært avissats og annonseproduksjon, utvikling av maler for Microsoft Word og PowerPoint. Ellers forefallende byråjobber.

Jeg har laget løsning for timeregistrering og produksjon av fakturagrunnlag for byrået. Systemet tar hensyn til kundetyper, jobbtyper og forskjellige satser for side- og annonseproduksjon, og byråjobber for kunder med spesifikke avtaler.

Fotografering

Et og annet fotooppdrag blir det også. Har fotografert, filmet og produsert ferdig film for kunder.

Kontortjeneste

Ansvarlig for kontortjeneste som sørger for distribusjon av 1 lokalavis, men har tidligere hatt ansvaret for 5 aviser. Arbeidet inkluderer ajourhold av abonnenter, registrering, rapportering av løssalg og abonnementstatistikk, prissetting og fakturering av annonser. Vedlikehold av interne distribusjonsruter og rutiner.

IT-verktøy

Jeg har kunnskap om bruk av mange verktøy, bl.a:

  • Adobe Creative Suite
  • Apple Final Cut, Apple Motion og Apple Compressor
  • Microsoft Office
  • Og mye mye annet...

 

Andre arbeidsgivere // jobber
Velg
Kontakt meg