IT faglig ansvarlig / Seniorkonsulent

Luftkrigsskolen / Luftforsvaret

I Jobben som IT-faglig ansvarlig hadde jeg ansvaret for IT-seksjon som omfattet IT drift og utvikling av skolens UGRADERTE og BEGRENSEDE plattformer til bruk i undervisning- og øvelsesmmenhenger. I tillegg hadde jeg fagansvar for inntil 4 personer og soldathjemmel.

IT strategiarbeidet omfattet planer, budsjett, gjennomføring og forvaltning av utstyr og midler som PC nettverk, klienter, AV-utstyr og kopimaskiner.

I arbeidet har opplæring av ansatte og kadetter også vært en viktig del.

Laget nettsider for bibliotek og historiske flybilder, samt støtte til seminarer, og tilrettelagt for bruk av intranett og Forsvarets publiseringsløsning på internett Luftkrigsskolen på Microsoft SharePoint plattform. Ansvarlig for IT-løsninger, filmet strategiske steder fra småfly til bruk i øvelsesammenhenger.

Jeg har ledet og hatt oppgaver som drift og forvaltning av:

  • Windows og Linux server plattformer
  • Microsoft System Management
  • Fagprogrammer på Windows og Linux server plattformer
  • VMware teknologier (virtualisering)
  • Citrix, databaser og applikasjoner
  • Trådløse nettverk

 

 

Andre arbeidsgivere // jobber
Velg
Kontakt meg