IT-leder

Norservice AS

Ansvarlig for å etablere IT-infrastruktur i Norservice AS. Sammenkoble alle avdelinger og datterselskap mot hovedkontoret i Trondheim. Installasjon av kjerneapplikasjoner og drift av disse på terminalserver. Etablere hjemmekontorløsninger og tynne klienter. Forvaltning og drift av IT-utstyr og applikasjoner.

Andre arbeidsgivere // jobber
Velg
Kontakt meg