IT Driftsmedarbeider
AS Vinmonopolet
01.06.1986 -
20.11.1994

Drift og brukerstøtte av ND-anlegg (Norsk Data minimaskiner). Utvikling og opplæring av ansatte i NOTIS-produkter (tekstbehandling, regneark, dokumentlagring og gjenfinning). Planlegging og innføring av PC nettverk med servere og PC-klienter. Ansvarlig for opplæring av ansatte i PC med diverse programvare. Vært sentral i strategisk valg av programvare og integrasjon mot ND og sammenkobling av andre lokasjoner i landet. Programmert støttefunksjoner til butikkdatasystem.

Andre arbeidsgivere // jobber
Velg
Kontakt meg