Vernepliktig / Vognfører
Forsvaret
1988 -
1989

Avtjent verneplikt i artilleriet, Sætermoen.

Andre arbeidsgivere // jobber
Velg
Kontakt meg