IT faglig ansvarlig / Seniorkonsulent
2001 -
2012
Luftforsvaret / Luftkrigsskolen

Faglig ansvarlig for personell, IT drift og utvikling av skolens ugraderte og begrensede plattformer til bruk i undervisning- og øvelser. Dette omfattet:

 • Daglig kontakt med interne og eksterne brukere på telefon og epost.
 • Administrasjon av brukere og andre ressurser i nettverket.
 • Oppdatering og utrulling av klienter og programvare.
 • Vedlikehold av servere (virtuelle og fysiske).
 • Innføring av nye apper og tjenester.
 • Overvåkning nettverk infrastruktur og sikkerhet.
 • Innføring og vedlikehold på AV-utstyr.
 • Laget nettsider for bibliotek og historiske flybilder, samt påmelding til seminarer.
 • Tilrettelagt for bruk av intranett og Forsvarets publiseringsløsning på internett.
 • Filmet fra fly og produsert realistisk innhold til øvelser.

IT strategiarbeid som omfattet:

 • IT strategiplaner
 • Budsjett
 • Forvaltning av utstyr og midler (innkjøp og avhending).
Ta kontakt!